Hver søndag ønsker Kristkirken velkommen til gudstjeneste i Kanalveien 90 på Minde.

Gudstjenesten begynner klokken 11.00 og varer til ca 12.30.

Her følger informasjon om gangen i gudstjenesten:

Den første halvtimen er alle generasjonene samlet. Etter at en møteleder har ønsket velkommen, har vi 2-3 sanger som barna kan synge med på. Ca. kl. 11.15 har vi enten nattverd (annenhver søndag), dåp (ca. 3-4 ganger pr. semester), eller et innslag rettet mot barna.

Før barna går til søndagsskolen kl. 11.30, er det kollekt. Man har da mulighet til å støtte et formål utenfor menigheten - evt. at kollekten går til Kristkirken. Man kan gi via VIPPS, på kortterminal eller kontant. Mens kollekten pågår, har vi gjerne noen opplysninger.

I det barna går til søndagsskolen, kommer det som regel en kort fortelling/historie fra en i forsamlingen, om hvordan han/hun har erfart Gud i livet sitt. Vi bruker deretter mer tid i lovsang til Gud - gjerne ca. 20-25 minutter, før vi ledes i felles bønn. Som regel har vi et hovedtema i bønnen - f.eks. Bergen, Norge, Kristkirkens misjonsutsendinger etc.. 

I 12-tiden er det forkynnelse av Guds ord. Som oftest er det en person i forsamlingen som forkynner, men iblant inviteres andre til å tale. Talen pleier å vare i ca. 30-35 minutter, før det inviteres til personlig forbønn i etterkant av gudstjenesten.

Hver søndag er det også åpen kafé og bokbutikk etter selve gudstjenesten. Du er velkommen til å bli igjen så lenge du vil..!

Alle mennesker i alle generasjoner er varmt velkommen til gudstjeneste!

Tilslutt: Hvis du er åpen for å slutte deg til fellesskapet, vil vi oppmuntre deg til komme flere ganger..! Noen lar én enkelt gudstjeneste-opplevelse danne ens oppfatning av menigheten. Det er forståelig, men vi vil oppmuntre deg til å komme flere ganger og gjøre deg ulike erfaringer. Du vil fort oppdage at du ikke har kommet til et fullkomment fellesskap, men til en gjeng med høyst ordinære mennesker som er takknemlig for Guds nåde. Vi har ikke funnet sammen fordi vi anser oss som ekstra forbilledlige og veldig lik Jesus. Vi har funnet sammen fordi vi innser at vi trenger Ham, og fordi vi ønsker at Han skal få prege livene våre - mer og mer.