Alle menneske, frelste og ufrelste, har ei historie med seg og har fått indre sår i ulik grad. I Kristkirken i Bergen har vi team som er spesielt retta mot behov for indre legedom.

Du kan kontakte oss via kontoret i menigheten. (f. eks. på kontor@kristkirken.no)

- Iren Fuglebakk Aglen