Åpne (tverrkirkelige) arrangement i Bergen fremover

Åpne (tverrkirkelige) arrangement i Bergen fremover

* Hver tirsdag morgen kl. 06.30 – 07.20 er det lovsang til Gud og bønn for Åsane i Tertnes Bedehus. Flere forsamlinger er sammen om dette åpne bønnemøtet. Kontaktperson: Daniel Sæbjørnsen (tlf. 404 58 473).

* Hver første mandag i måneden er det bønnesamling på Rådhuset kl. 17.00 – 18.30, med fokus på innovasjon og næringsliv i byen. (Initiativtaker: Hauge Business Network)

* Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) inviterer til et inspirasjonsseminar lørdag 10.mars der ”formålet er å samle personer fra ulike kirker og forsamlinger som er opptatt av å fremme flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn, slik at vi gjensidig kan oppmuntres og inspireres til å gjøre landet vårt varmere og preget av god integrering”. Se vedlegg for mer info.

* 9.-11.mars arrangerer Hauge Business Network en konferanse med Andy Mason fra Bethel Church i Redding, California. Program og påmelding: https://www.checkin.no/event/15429/hauge-business-network-heaven-in-business

* Flere forsamlinger går sammen om Bønn for Bergen i Frikirkens lokaler, 14.mars. kl. 19.00.

* 9.-13.mai arrangerer TENT sitt kurs ”Go Equipped” i Bergen. TENT skriver: ”Har du lyst å tjene Gud gjennom studier, forretningsvirksomhet eller arbeid enten der du bor i dag eller i annet land? Da er dette kurset noe for deg.” Siden år 2000 har TENT rekruttert, utrustet og fulgt opp forretningsfolk, fagpersonell og studenter som vil bringe evangeliet videre – både i fremmede kulturer og i Norge. Det går gode rykter om dette kurset, som forøvrig foregår på engelsk. Se mer på http://tentinternational.org/events/tmcourse/2018bergen

* John Malvin Eriksen (Bethel misjonskirke) skriver: ”En tverrkirkelig prosjektgruppe inviterer til et felles lovsangs og bønnearrangement for byen St.Hans-aften (23.juni). Navnet på eventen blir "Kron Ham 2018". På dette skrivet finner du utfyllende info, og her kan du se en promovideo: https://www.dropbox.com/s/a0o7tjr469ucg2w/KronHam%20Lang%20v8.mp4?dl=0 ”

* 22.juli - 2.august går Influx og (noen fra) Kristkirken sammen om en sommer-bibelskole i Israel. Målet er et fordypet kjennskap til Jesus, bl.a. gjennom å komme tett på de steder og den kontekst han levde i. Vil du vite mer om dette? Se Israel Summer Bible School på Facebook, el. kontakt Arnt Jakob Holvik; ajholvik@hotmail.com

Kristkirken i mars

Kristkirken i mars

Hjertelig velkommen til Kristkirken i mars måned! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden - merk spesielt at vi har en yrkes-og samfunnsorientert taleserie som vi kaller "I tjeneste for Kongen". 

Join us gjerne - du er varmt velkommen!

Søndag 18.februar - en annerledes forkynnelse med påfølgende medlemsmøte

Søndag 18.februar - en annerledes forkynnelse med påfølgende medlemsmøte

Som mange kjenner til, er det store endringer på gang for oss i Kristkirken når det gjelder lokaler. Alt tyder på at 2019 blir det siste hele kalenderåret med tilhold i Kanalveien 90, iallefall slik vi nå kjenner lokalene. En lengre periode med ombygging innledes etter all sannsynlighet ila. år 2020, og vi må da ha tilhold et annet sted i en kortere eller lengre periode.

Søndag 18.februar har vi utvidet fokus på dette. Først maler Håvard opp et helhetsbilde på selve gudstjenesten - deretter blir det medlemsmøte i Kristkirkens småsal/kafeteria.

Vi har valgt å avsette en egen søndagsforkynnelse til de forestående endringene, fordi de a) er betydelige og fortjener fokus i fellesskapet, og b) det er mange i fellesskapet som ikke er medlemmer, og disse har ikke kjennskap til det som formidles på medlemsmøtene.

Det påfølgende medlemsmøtet begynner kl. 12.40, og er planlagt å vare til ca. kl. 13.30. Det blir da mulighet for å komme med innspill og stille spørsmål - samt ta seg en kaffe og en matbit mens møtet pågår.

NB! Det blir eget opplegg for barn (film, popcorn m.m.) i storsalen de 50 minuttene medlemsmøtet varer. 

Hjertelig velkommen!

Kristkirken i februar

Kristkirken i februar

Hjertelig velkommen til Kristkirken i februar! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden. Merk spesielt konferansen med Marty Shoub den første helgen (2.-4.februar, se egen artikkel). 

Deretter følger en innholdsrik måned med dåp, bønnesamlinger, medarbeiderfest, gjestetalere, medlemsmøte, temakveld, Kanal U reiser på weekend m.m. - og det blir fokus på Guds nådegaver!

Join us gjerne - du er varmt velkommen!

Velkommen til konferanse med Marty Shoub

Velkommen til konferanse med Marty Shoub

2.-4.februar kommer Marty Shoub til Kristkirken! Marty er en jødisk lærer som har kommet til tro på Jesus, og han har MYE spennende å dele videre når det gjelder relasjonen mellom troende jøder og troende "hedninger". 

Her finner dere utfyllende informasjon om helgens program - og Marty Shoub.

Øyvind og Mona Furnes, som er blant initiativtakerne til denne helgen, har også laget en kort video. Den kan du se her.

Åpent for alle, ingen konferanseavgift.

Hjertelig velkommen!

Kristkirkens barnemiljø - fem kjerneverdier

Kristkirkens barnemiljø - fem kjerneverdier

Det er et enormt privilegium for Kristkirken å ha mange barn i forsamlingen. Hver søndag går ca. 1/3 av de fremmøtte ut på søndagsskolen! Det er fantastisk! 

Det er vårt store ønske å møte de minste blant oss med respekt og likeverd, og fremelske i dem en trygg relasjon til Gud, seg selv og andre mennesker. 

Én av måtene vi kan hedre våre minste på, er å arbeide grundig og helhjertet med et godt opplegg for dem. I denne anledning er det utarbeidet fem kjerneverdier som vi ønsker å navigere etter i barnemiljøet - noen verdier vi frimodig vil forankre i våre 0-12-åringer.

Disse fem blir presentert av Elin Constanse på kommende søndags gudstjeneste (21.jan) - og etterhvert vil de nok også bli tilgjengelig her på web.

Kristkirken i januar

Kristkirken i januar

Hjertelig velkommen til Kristkirken i januar! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden. Bl.a. blir det koldtbord-gudstjeneste og dåp den 21.januar - mens forhenværende pastor i Kristkirken, Rolf Helen Iversen (79), kommer til å snakke om tungetale den 28.januar..! 

- - -

Merk forøvrig at det blir konferanse med Marty Shoub den første helgen i februar!

Kristkirken i desember

Kristkirken i desember

Hjertelig velkommen til Kristkirken i desember måned. Som det kommer fram av kalenderen skjer det mye denne måneden - med sitt naturlige høydepunkt på julaften, da vi feirer gudstjeneste sammen kl. 14.00 - 15.00. 

Merk også at det er fellesgudstjeneste med Frikirken 1.juledag, og at vi IKKE har gudstjeneste på nyttårsaften.

Varme hilsener til dere alle

Kveldsmøte med Poncho Murguia!

Kveldsmøte med Poncho Murguia!

I 2010 omtalte bl.a. CBS News den mexicanske byen Ciudad Juarez som "the murder capital of the world" - se https://www.cbsnews.com/news/juarez-mexico-murder-capital-of-the-world/ 

7 år senere skriver National Geographic en 17 siders (!) artikkel om at byen er totalforvandlet; "(...) Juarez returns to life". Se http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/06/juarez-mexico-border-city-drug-cartels-murder-revival/

Mange andre medier har skrevet om det samme, eks. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/mexico/12155890/How-Mexicos-most-dangerous-city-transformed-itself-to-become-safe-enough-for-the-Pope.html

Når historien fortelles og dokumenteres, er det liten tvil om at Gud - som er dypt glad i Ciudad Juarez - bl.a. har brukt Poncho Murguia som en nøkkel for å forvandle denne byen.

Kristkirken & Hauge Business har nå gleden av å invitere til et åpent kveldsmøte med Poncho onsdag 25.oktober - der Guds kjærlighet for samfunnet blir det store temaet. 

Dette anbefales sterkt! Hjertelig velkommen til Kristkirkens lokaler kl. 19.00.

Ps. Tirsdag kveld (24.okt) er det også et åpent møte med Poncho på Danielsen VGS (Nygaten 8.) Hauge Business Network arrangerer.

Velkommen til Mission 2017

Velkommen til Mission 2017

Torsdag 19. - søndag 22.oktober er det klart for Mission!

Ungdom i Oppdrag, Pionerkirken og Kristkirken arrangerer Mission sammen - for 6.året på rad! Vi er overbevist om at det aller beste vi kan gjøre sammen på en misjonskonferanse, er å bruke god tid med Jesus - Han som kjenner hvert menneske, er “høstens Herre” - og mer opptatt av misjon enn alle oss tilsammen.

Derfor bruker mye vi tid i lovsang og bønn, og denne gang er det Anders og Maren Skarpsno som leder lovsangen. Micah - som tjener Gud og mennesker på en vidunderlig måte i Midt-Østen - er hovedtaler disse dagene.

Alle som er glad i Jesus, og som har et ønske om at flere på kloden skal få bli kjent med Ham er VELDIG velkommen! Det vil si - du er egentlig veldig velkommen om du ikke er så glad i Jesus også!

Program:

TORSDAG:

Åpningsmøte kl. 19.00. Micah forkynner.

FREDAG:

Tacomiddag kl. 16.30 - 18.30 i Kristkirkens kafeteria. Samtale rundt ulike bord med mennesker som har tjent - eller tjener - Gud i fremmede kulturer, inkl. intervju med Micah. 

Kveldsmøte kl. 19.00. Micah forkynner.

LØRDAG:

Kveldsmøte kl. 19.00. Øivind Augland forkynner.

SØNDAG:

Felles-gudstjeneste kl. 11.00. Micah forkynner.

Se “Mission 17"-event på Facebook for mer info!

SYKKEL-VM; Parkering i forbindelse med gudstjenester (17.& 24.sept.)

Det er flere som har lurt på hvordan det blir med parkering i Kanalveien 90 - i forbindelse med de to gudstjenestene som inntreffer ila. Sykkel-VM i Bergen.

NRK har i klartekst formidlet at parkering på tomten disse dagene er forbeholdt Kristkirken - og NRKs ansatte. Det er skiltet "privat parkering" ved inngangen til parkeringsplassen, og i følge NRK skal dette være tilstrekkelig for å holde uønskede biler unna tomten. Det blir også satt opp et ekstra skilt som formidler dette. 

Når det er sagt, erkjenner NRK (og vi i Kristkirken) at vi er uten referanser mht. hva som faktisk venter oss disse dagene. Det kan være at det blir et ufint kaos uten sidestykke, og det kan være at det hele forløper overraskende rolig. I denne forbindelse ønsker vi ikke å gi noen garantier mht. parkering, men NRK uttrykker altså at de som kommer kjørende til gudstjeneste kan beregne parkering på tomten.

mvh staben

Dansegruppe i Kristkirken

Dansegruppen i Kristkirken er for gutter og jenter fra sjette klasse til og med Kanal U-alder. Dette er for deg som liker å bevege deg til musikk, og ønsker et kjekt og trygt miljø hvor du kan utvikle deg sammen med andre likesinnede. Gruppen møtes inne i storsalen før Kanal U på fredager klokken 16:30 og holder på til ca 18:00. Der kan du lære koreografier og forskjellige måter å fremføre, uttrykke og bevege deg på. Men først og fremst kommer dansegruppen til å ha det gøy! Terskelen er veldig lav for å begynne. Du trenger ikke ha mye erfaring, bare ha lyst til å danse. Det vil koste 100kr for ett semester per person, slik at det vil være mulig å kjøpe inn litt snacks osv. til danserne. Første samling starter opp 1. september. Kom gjerne innom og se om dette er noe for deg.

Ikke nøl med å kontakte Hanna Knudsen på tlf. 47917122 eller email hanna98knudsen@gmail.com hvis dere har noen spørsmål.

Semesteroppstart!

Hjertelig velkommen til gudstjeneste og semesteroppstart i Kristkirken - søndag 20.august!

Thomas Dalsbø leder møtet, Ruben Solberg og Fredrik Ludvigsen leder lovsang - så blir det nattverd før barna er velkommen til søndagsskole. Håvard Berger forkynner deretter om Guds nåde (semesterets tema), og litt om Kristkirkens visjon.

Åpent for personlig forbønn etter møtet, samt åpen kafeteria! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :) 

Er du konfirmant i skoleåret 2017/18?

Hei til deg som er konfirmant i år! Vi ville bare si at dersom du ennå ikke har bestemt deg for hvor du vil konfirmere deg – så er du hjertelig velkommen til oss i Kristkirken! 

I skrivende stund (8. august) er det 10 konfirmanter – fem gutter og fem jenter. Det er vi veldig happy med – men det er fortsatt plass til flere! 

Ønsker du mer informasjon om dette? Send en mail til post@kristkirken.no, eller gi en lyd på facebook, så kontakter vi deg.
 

Sommergudstjenester 2017

Nå er sommerferien her, men vi i Kristkirken tar ikke helt sommerferie! Kristkirkens eldsteråd har utfordret seks forskjellige par til å forkynne sammen på hver sin søndag i ferien om noe de begge brenner for. Det kommer altså til å være møter i hver søndag i hele sommer, og de vil bli holdt i Småsalen kl 11:00. Det vil ikke være eget opplegg for barn.

Disse taler i sommer:

2.juli - Daniel & Helene Sæbjørnsen

9.juli - Oddvar & Johanna Almelid

16.juli - Erling & Marit Møller

23.juli - Arne K. & Miriam Haaland

30.juli - Grant & Illana Floyd

6.aug - Knut Erland & Irmelin Brun

 

For mer informasjon om hva de skal tale om, se kalenderen her!

God sommer!

Bilder fra gudstjenesteer

Den siste tiden har det skjedd mye kjekt på Kristkirkens Gudstjenester!

Her er noen bilder:

 Apen og Løven blir tildelt navnene Aurora og Leo.

Apen og Løven blir tildelt navnene Aurora og Leo.

 Bethelboys-trioen informerer om sommerfesten. Daniel Sylvarnes og David Solberg slapper av mens Daniel Kismul tar seg av pratingen. 

Bethelboys-trioen informerer om sommerfesten. Daniel Sylvarnes og David Solberg slapper av mens Daniel Kismul tar seg av pratingen. 

 Årets konfirmantledere takkes for et fantastisk år med god ledelse. (Konfirmantlederne fra venste: Trygve og Hege Mathiesen, Susann og Fredrik Ludvigsen)

Årets konfirmantledere takkes for et fantastisk år med god ledelse. (Konfirmantlederne fra venste: Trygve og Hege Mathiesen, Susann og Fredrik Ludvigsen)

Kristkirkens gudstjenester i mai

Kristkirkens gudstjenester i mai

Da står mai for døren – og den røde tråden i Kristkirken denne måneden er Guds engasjement for byen/samfunnet. De færreste av oss har vår primære (Guds-)tjeneste innenfor kirkebyggets fire vegger – de fleste tjener Gud hver dag overalt i samfunnet. Det er akkurat slik Gud ønsker det – Han er en samfunnsengasjert Konge som har hjerte for hele samfunnet, ikke bare for trossamfunn!

7.mai er det vanlig gudstjeneste kl. 11.00. Håvard Berger forkynner del 1 i miniserien ”Sammen i samfunnet”. Det blir nattverd denne dagen, og fullt opplegg for barn i alle aldre. Velkommen!

13.-14.mai er det konferanse med Ed/Ruth Silvoso og Ken Gott. Se mer på kalenderen 

14.mai er det gudstjeneste kl. 11.00. Pastor Ken Gott fra England er gjestetaler, og det blir fullt opplegg for barn i alle aldre! (NB! Talen til Ken oversettes til norsk.) Velkommen!

21.mai er det vanlig gudstjeneste kl. 11.00. Tarjei Gilje forkynner del 2 i miniserien ”Sammen i samfunnet”. Det blir nattverd denne dagen, og fullt opplegg for barn i alle aldre. Velkommen!

Torsdag 25.mai er det Kristi Himmelfartsdag. I anledning at Kristent Fellesskap låner våre lokaler til sin konfirmasjonsgudstjeneste søndag 28.mai, forflytter vi denne uken gudstjenesten til torsdagen..! Det blir altså vanlig gudstjeneste torsdag kl. 11.00. Atle Yndesdal forkynner, og det blir opplegg for barn i alle aldre. Velkommen!

28.mai. Det er IKKE gudstjeneste i Kristkirken denne dagen. Se punktet over; ”Torsdag 25.mai”.

 

For øvrige hendelser/begivenheter i mai – se kalenderen her.

Dugnad

Dugnad

Torsdag 20. april blir det dugnad i Kristirken og alle som vil hjelpe til er hjertelig velkommen. Bygget skal klargjøres til konferansene som nærmer seg: Heidi Baker-konferansen og Komme Ditt Rike.

Vi spiser pizza sammen når vi begynner kl. 18, deretter skal det ryddes og kostes utenfor, vinduer skal vaskes og vi skal rydde inne og sette fram stoler i salen. Dugnaden ledes av Erling så du kan være trygg på at ting blir gjort skikkelig. 

Igjen, hjertelig velkommen til felleskap og god gammeldags dugnad.

Misjonstur til Burundi

Misjonstur til Burundi

Burundi 2017

17. Februar til 5. Mars

Vi var fire personer som reiste denne gangen og det var Øyvind Hansen (Sola), Maria Hansen (Bergen), Stein Magnar Mangersnes (Hommersåk) og Atle Yndesdal (Bergen).

Første uken var vi i hovedstaden Bujumbur og deltok på Gudstjenestene på søndagene. I ukedagene underviste på seminar om formiddagen for pastorer og ledere og på kveldene underviste vi på ”Siloam Bible School” (TEMP).

En av formiddagene var det kvinneseminar, og det var herlig å se hvor disse kvinnene tok til seg av Guds Ord. Maria Hansen delte sitt vitnesbyrd noe som gjorde stort inntrykk på deltakarene. Maria er jo en herlig lovsanger også, og tok forsamlingen med i en lovsang som løftet opp Jesus navn på en gripende måte og sangen understreket hennes vitnesbyrd.

Hver dag ble mange helbredet og på kvinneseminaret ble en helbredet fra dysleksi og etter forbønnen leste vedkommende fra Bibelen uten problemer, all ære til Jesus!

Vi fikk vært med på to Gudstjenester den andre søndagen i Bujumbura. Om formiddagen besøkte vi en ny menighet for oss. Det var en stor etablert menighet og der ble 11 frelst, og på ettermiddagen fikk vi vært med å starte en ny menighet som vår gode medarbeider pastor John hadde plantet, og 40 ble frelst i det møtet. Han fortalte at det allerede var 300 medlemmer i den menigheten og nå 40 nye som de inkluderer og underviser i Guds ord. Søndagen etter vi reiste hjem skulle han starte enda en ny menighet og der var de allerede 200 medlemmer.

Han fortalte oss at de siste 18 månedene har han startet 17 nye menigheter i Burundi og han har 6 menigheter i DR Congo.

Andre uken kjørte vi til Makamba som ligger oppe i fjellet sør i Burundi. Der hadde vi pastorseminar hver dag i pastor Jerom’s menighet. Pastor Jerom hadde startet 62 menigheter i Burundi og var levende opptatt å nå nye med evangeliet. Vi fikk møte en takknemlig forsamling som var fattige på mange ting som vi anser som selvfølge, men på tross av det hadde de en brann i hjerte for Jesus og begeistring over tjeneste de hadde i Guds Rike.

Å se gleden over og takknemligheten for undervisningen oppmuntret våre hjerter.

Vi hadde med 90 kg med klær og sko som vi fordelte på menighetene i Bujambura og Makamba. Å se barna få nye klær og sko var som å delta på en julekveld. Glemmer ikke en gutt som moren hadde med seg for at vi skulle be for han. Han var født uten kjønnsorganer og urinen rant hele tiden og det var en veldig vanskelig situasjon for han. Men å se gleden over å få nye klær var sterkt å se, han ble ikke helbredet som vi vet, men midt i all elendigheten lyste hans ansikt opp av takknemlighet over gavene han fikk. Alt dette på grunn av at noen her hjemme sendte med oss klær og sko – takk til alle sammen både privatpersoner og butikker.

I løpet av de to ukene vi var i Burundi denne gangen, fikk vi se 51 ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. Herren Jesus helbredet 294 mennesker fra alle slags sykdommer og plager. Noen fikk synet igjen, døve mennesker fikk hørselen igjen, hjerteproblemer ble legt. Mange led av smerte forskjellige steder i kroppen og etter forbønn forlot smerten de og de ble friske.

Mange var plaget av onde ånder, og åndene måtte slippe taket i Jesu navn og folk ble fri.

Jeg er veldig takknemlig for alt vi fikk vært med å oppleve på denne turen, all ære og pris til vår Herre og frelser Jesus Kristus!

Også en stor takk til alle dere som støttet i forbønn og med økonomi for at turen kunne realiseres og ble så vellykket!

Hilsen Atle Yndesdal

Kristkirken i april

Kristkirken i april

Den store "annerledes-måneden" i 2017 er uten tvil april. Det er noe unikt med hver søndag fremover - det er både påske, konferanse og konfirmasjon..! Her følger kort informasjon om måneden:

Søndag 9.april er det palmesøndag, og vi har fellesgudstjeneste med menigheten Troens Ord. Det er koldtbord-gudstjeneste - det betyr at vi har 1 times gudstjeneste (med alle generasjoner tilstede), etterfulgt av 1 times måltid sammen. Det er supert om alle tar med noe mat til fellesskapet - så deler vi på det som settes fram..! Kristkirken stiller med varm og kald drikke. Håvard Berger leder gudstjenesten, og Kristoffer Karlsen forkynner om Jesus og palmesøndag.

Torsdag 13.april er det skjærtorsdag, og det blir en enkel nattverd-og delesamling i underetasjen i Frikirkens lokaler (St.Olavsvei 10) kl. 19.30.

Fredag 14.april er det langfredag, og det blir fellesgudstjeneste i Frikirkens lokaler (St.Olavsvei 10) kl. 11.00. NB - det er dessverre ikke eget opplegg for barn denne dagen.

Søndag 16.april er det påskedag, og det blir fellesgudstjeneste i Frikirkens lokaler (St.Olavsvei 10) kl. 11.00. Denne dagen blir det eget opplegg for barna.

Søndag 23.april er det som vanlig gudstjeneste (med søndagsskole) kl. 11.00. Men da konferansen med Heidi Baker begynner på kvelden, regner vi med at dette blir en ekstra godt besøkt gudstjeneste. Elin Fagerbakke forkynner.

Søndag 23. - mandag 24.april er det altså konferanse med Heidi Baker. Se egen artikkel på kalenderen.

Søndag 30.april er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kristkirken kl. 11.00 (-12.30). 12 ungdommer har sin store dag - og konfirmantlederne har ansvar for gudstjenesten. Håvard Berger forkynner.