Bane og Daniela Erzeg, som Kristkirken har samarbeidet med i noen ar, har tatt veldig godt imot oss, og det er ikke vanskelig a merke at besoket er kjarkomment ogsa for dem. I Republika Srpska, som er den serbiske delen av Bosnia-Herzegovina, anslar de at det bare finnes et par hundre aktive kristne. Den ortodokse kirken har et sterkt grep om folket, men samtidig forteller Bane at det er regnet som galt for den vanlige mann og kvinne a lese i Bibelen. Dermed er situasjonen ikke helt ulik den vi opplever i Norge.
Som Henrik Ibsen skal ha sagt det: Jesus har mange tilskuere, men fa etterfolgere.

Temperaturen har de siste dagene ligget over 30 grader. Vi skal selvsagt ikke klage
over dette :-), men samtidig merker vi at arbeidskapasiteten naturlig nok blir klart begrenset av varmen. I gar besokte vi et par omkringliggende byer som Bane arbeider i, og vi kan ikke unnga a bli imponert over den innsatsen de gjor. Med relativt sma ressurser betjener menigheten her flere byer ukentlig, og overgivelsen er sterk. Noen ganger lurer vi pa om de gir seg selv sa mye til arbeidet at det gar ut over dem selv.

I kveld er det parkmote, i morgen besoker vi enda en ny by for det blir nok et parkmote om kvelden. Etter planen drar vi videre til Subotica nord i Serbia og Montenegro
pa mandag, men jeg skriver nok en ny rapport for den tid.

Ellers trives vi i Banja Luka, en by med rundt 250.000 innbyggere, hvor vi har vart sa heldige at vi far lane en egen leilighet hvor Siril, Signe, Birgit, Tone Regine, Arne Kristoffer og jeg med glede ser frem til de kommende dagene.