Søndag 5.februar er det såkalt "koldtbord-gudstjeneste" - der vi har 1 time gudstjeneste og 1 time måltid sammen. (Topp om du da tar med noe mat til fellesskapet - så stiller Kristkirken med varm/kald drikke.) Tema/fokus på selve gudstjenesten er dåp. Dåpen kan være vanskelig å forstå seg på, men i anledning en dåp denne dagen, så har Håvard har laget en fortelling til alle generasjoner om nettopp dåpen (Oliver og dåpen). På disse koldtbord-gudstjenestene er alle generasjoner samlet både på gudstjenesten og på måltidet etterpå. Hjertelig velkommen!!

Søndag 12.februar får vi besøk fra en glimrende mann fra Israel som heter Leon Mazin. Han er en spennende menighetsleder fra Haifa som kommer til å navigere i det som har med Israel å gjøre - både når det gjelder fortid, nåtid og fremtid. Denne gudstjenesten er det også karneval for alle barna! Hjertelig velkommen!

Søndag 19.februar kommer Håvard til å snakke om "alenetid med Gud - noen tips, muligheter og erfaringer". Som kjent finnes det et hav av variasjoner (og preferanser) når det gjelder alenetid med Gud. De individuelle forskjellene er store. Samtidig finnes det en del viktige, frigjørende perspektiver som er felles for oss alle - f.eks. forventer Gud slik alenetid med oss? Denne søndagen vil Håvard bringe på banen noen tanker - og også praktiske tips!

Søndag 26.februar begynner vi på en miniserie som varer to søndager på rad, som vi har kalt "et møte med nåde". Tarjei Gilje og Audhild Helgaas (5.mars) taler én søndag hver ut fra Kol.3,12-14, der det står om hvordan vi mennesker kan få møte hverandre med varme istedenfor fordommer, med raushet istedenfor hardhet. Gud lengter å se slike nådefulle fellesskap på kloden! Hjertelig velkommen!