Merk at mer utfyllende program over hendelser kan finnes i kalenderen.

NB - I skrivende stund (uke 1/2017) er ikke konferansen med Ed Silvoso i mai bekreftet.