Det er et privilegium at vi ved inngangen til 2017 får ha nærkontakt med 6 misjonsutsendinger og 10 misjonspartnere. Misjonsutsendinger er medlemmer i Kristkirken som er sendt ut av menigheten for å tjene Gud og mennesker i en fremmed kultur - som regel i regi av en misjonsorganisasjon. Også de medlemmer i KiB som jobber aktivt med å plante nye kirker, regnes som misjonsutsendinger. Misjonspartnere er enkeltpersoner eller organisasjoner utenfor menigheten som vi har knyttet kontakt med, og støtter gjennom bønn, vennskap og økonomi.

Vi har stor respekt for den selvoppofrelse disse viser, og ønsker inderlig at de får erfare at menighetsfellesskapet er i ryggen på dem. De tjener Gud på (svært) ulike steder, bl.a. Bergen, Hamar, Skien, Troms, Serbia, Bosnia, Albania, Romania, Israel, India, Argentina og USA. 

Ønsker du mer informasjon om misjonsutsendinger/partnere, ta kontakt med våre misjonskontakter - Mats/Kelly Vaktskjold