I mars 2011 inngikk Sandsli menighet (SM) og Kristkirken i Bergen (KiB) en avtale om delvis sammenslåing. Høsten 2016 besluttet SM at de ønsket å bevege seg helt inn i KiB - noe KiBs ledelse ønsket velkommen. Ved årsskiftet 2016/17 har det dermed skjedd en full sammenslåing under KiBs ledelse. Noen av de som tidligere utgjorde SM fortsetter med et par lokalgeografiske initiativ, men dette er nå regnet som en del av KiBs virke. Det er gjerne på sin plass å legge til at det ikke ligger noen dramatikk i disse tingene. Det har vært gode relasjoner hele veien, og det ble tilslutt naturlig å "bli ett". Vi ønsker alle i SM hjertelig velkommen i fellesskapet!