Hjertelig velkommen til Kristkirken i desember måned. Som det kommer fram av kalenderen skjer det mye denne måneden - med sitt naturlige høydepunkt på julaften, da vi feirer gudstjeneste sammen kl. 14.00 - 15.00. 

Merk også at det er fellesgudstjeneste med Frikirken 1.juledag, og at vi IKKE har gudstjeneste på nyttårsaften.

Varme hilsener til dere alle