Burundi 2017

17. Februar til 5. Mars

Vi var fire personer som reiste denne gangen og det var Øyvind Hansen (Sola), Maria Hansen (Bergen), Stein Magnar Mangersnes (Hommersåk) og Atle Yndesdal (Bergen).

Første uken var vi i hovedstaden Bujumbur og deltok på Gudstjenestene på søndagene. I ukedagene underviste på seminar om formiddagen for pastorer og ledere og på kveldene underviste vi på ”Siloam Bible School” (TEMP).

En av formiddagene var det kvinneseminar, og det var herlig å se hvor disse kvinnene tok til seg av Guds Ord. Maria Hansen delte sitt vitnesbyrd noe som gjorde stort inntrykk på deltakarene. Maria er jo en herlig lovsanger også, og tok forsamlingen med i en lovsang som løftet opp Jesus navn på en gripende måte og sangen understreket hennes vitnesbyrd.

Hver dag ble mange helbredet og på kvinneseminaret ble en helbredet fra dysleksi og etter forbønnen leste vedkommende fra Bibelen uten problemer, all ære til Jesus!

Vi fikk vært med på to Gudstjenester den andre søndagen i Bujumbura. Om formiddagen besøkte vi en ny menighet for oss. Det var en stor etablert menighet og der ble 11 frelst, og på ettermiddagen fikk vi vært med å starte en ny menighet som vår gode medarbeider pastor John hadde plantet, og 40 ble frelst i det møtet. Han fortalte at det allerede var 300 medlemmer i den menigheten og nå 40 nye som de inkluderer og underviser i Guds ord. Søndagen etter vi reiste hjem skulle han starte enda en ny menighet og der var de allerede 200 medlemmer.

Han fortalte oss at de siste 18 månedene har han startet 17 nye menigheter i Burundi og han har 6 menigheter i DR Congo.

Andre uken kjørte vi til Makamba som ligger oppe i fjellet sør i Burundi. Der hadde vi pastorseminar hver dag i pastor Jerom’s menighet. Pastor Jerom hadde startet 62 menigheter i Burundi og var levende opptatt å nå nye med evangeliet. Vi fikk møte en takknemlig forsamling som var fattige på mange ting som vi anser som selvfølge, men på tross av det hadde de en brann i hjerte for Jesus og begeistring over tjeneste de hadde i Guds Rike.

Å se gleden over og takknemligheten for undervisningen oppmuntret våre hjerter.

Vi hadde med 90 kg med klær og sko som vi fordelte på menighetene i Bujambura og Makamba. Å se barna få nye klær og sko var som å delta på en julekveld. Glemmer ikke en gutt som moren hadde med seg for at vi skulle be for han. Han var født uten kjønnsorganer og urinen rant hele tiden og det var en veldig vanskelig situasjon for han. Men å se gleden over å få nye klær var sterkt å se, han ble ikke helbredet som vi vet, men midt i all elendigheten lyste hans ansikt opp av takknemlighet over gavene han fikk. Alt dette på grunn av at noen her hjemme sendte med oss klær og sko – takk til alle sammen både privatpersoner og butikker.

I løpet av de to ukene vi var i Burundi denne gangen, fikk vi se 51 ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. Herren Jesus helbredet 294 mennesker fra alle slags sykdommer og plager. Noen fikk synet igjen, døve mennesker fikk hørselen igjen, hjerteproblemer ble legt. Mange led av smerte forskjellige steder i kroppen og etter forbønn forlot smerten de og de ble friske.

Mange var plaget av onde ånder, og åndene måtte slippe taket i Jesu navn og folk ble fri.

Jeg er veldig takknemlig for alt vi fikk vært med å oppleve på denne turen, all ære og pris til vår Herre og frelser Jesus Kristus!

Også en stor takk til alle dere som støttet i forbønn og med økonomi for at turen kunne realiseres og ble så vellykket!

Hilsen Atle Yndesdal