Den store "annerledes-måneden" i 2017 er uten tvil april. Det er noe unikt med hver søndag fremover - det er både påske, konferanse og konfirmasjon..! Her følger kort informasjon om måneden:

Søndag 9.april er det palmesøndag, og vi har fellesgudstjeneste med menigheten Troens Ord. Det er koldtbord-gudstjeneste - det betyr at vi har 1 times gudstjeneste (med alle generasjoner tilstede), etterfulgt av 1 times måltid sammen. Det er supert om alle tar med noe mat til fellesskapet - så deler vi på det som settes fram..! Kristkirken stiller med varm og kald drikke. Håvard Berger leder gudstjenesten, og Kristoffer Karlsen forkynner om Jesus og palmesøndag.

Torsdag 13.april er det skjærtorsdag, og det blir en enkel nattverd-og delesamling i underetasjen i Frikirkens lokaler (St.Olavsvei 10) kl. 19.30.

Fredag 14.april er det langfredag, og det blir fellesgudstjeneste i Frikirkens lokaler (St.Olavsvei 10) kl. 11.00. NB - det er dessverre ikke eget opplegg for barn denne dagen.

Søndag 16.april er det påskedag, og det blir fellesgudstjeneste i Frikirkens lokaler (St.Olavsvei 10) kl. 11.00. Denne dagen blir det eget opplegg for barna.

Søndag 23.april er det som vanlig gudstjeneste (med søndagsskole) kl. 11.00. Men da konferansen med Heidi Baker begynner på kvelden, regner vi med at dette blir en ekstra godt besøkt gudstjeneste. Elin Fagerbakke forkynner.

Søndag 23. - mandag 24.april er det altså konferanse med Heidi Baker. Se egen artikkel på kalenderen.

Søndag 30.april er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kristkirken kl. 11.00 (-12.30). 12 ungdommer har sin store dag - og konfirmantlederne har ansvar for gudstjenesten. Håvard Berger forkynner.