Da står mai for døren – og den røde tråden i Kristkirken denne måneden er Guds engasjement for byen/samfunnet. De færreste av oss har vår primære (Guds-)tjeneste innenfor kirkebyggets fire vegger – de fleste tjener Gud hver dag overalt i samfunnet. Det er akkurat slik Gud ønsker det – Han er en samfunnsengasjert Konge som har hjerte for hele samfunnet, ikke bare for trossamfunn!

7.mai er det vanlig gudstjeneste kl. 11.00. Håvard Berger forkynner del 1 i miniserien ”Sammen i samfunnet”. Det blir nattverd denne dagen, og fullt opplegg for barn i alle aldre. Velkommen!

13.-14.mai er det konferanse med Ed/Ruth Silvoso og Ken Gott. Se mer på kalenderen 

14.mai er det gudstjeneste kl. 11.00. Pastor Ken Gott fra England er gjestetaler, og det blir fullt opplegg for barn i alle aldre! (NB! Talen til Ken oversettes til norsk.) Velkommen!

21.mai er det vanlig gudstjeneste kl. 11.00. Tarjei Gilje forkynner del 2 i miniserien ”Sammen i samfunnet”. Det blir nattverd denne dagen, og fullt opplegg for barn i alle aldre. Velkommen!

Torsdag 25.mai er det Kristi Himmelfartsdag. I anledning at Kristent Fellesskap låner våre lokaler til sin konfirmasjonsgudstjeneste søndag 28.mai, forflytter vi denne uken gudstjenesten til torsdagen..! Det blir altså vanlig gudstjeneste torsdag kl. 11.00. Atle Yndesdal forkynner, og det blir opplegg for barn i alle aldre. Velkommen!

28.mai. Det er IKKE gudstjeneste i Kristkirken denne dagen. Se punktet over; ”Torsdag 25.mai”.

 

For øvrige hendelser/begivenheter i mai – se kalenderen her.