Det er flere som har lurt på hvordan det blir med parkering i Kanalveien 90 - i forbindelse med de to gudstjenestene som inntreffer ila. Sykkel-VM i Bergen.

NRK har i klartekst formidlet at parkering på tomten disse dagene er forbeholdt Kristkirken - og NRKs ansatte. Det er skiltet "privat parkering" ved inngangen til parkeringsplassen, og i følge NRK skal dette være tilstrekkelig for å holde uønskede biler unna tomten. Det blir også satt opp et ekstra skilt som formidler dette. 

Når det er sagt, erkjenner NRK (og vi i Kristkirken) at vi er uten referanser mht. hva som faktisk venter oss disse dagene. Det kan være at det blir et ufint kaos uten sidestykke, og det kan være at det hele forløper overraskende rolig. I denne forbindelse ønsker vi ikke å gi noen garantier mht. parkering, men NRK uttrykker altså at de som kommer kjørende til gudstjeneste kan beregne parkering på tomten.

mvh staben