Det er et enormt privilegium for Kristkirken å ha mange barn i forsamlingen. Hver søndag går ca. 1/3 av de fremmøtte ut på søndagsskolen! Det er fantastisk! 

Det er vårt store ønske å møte de minste blant oss med respekt og likeverd, og fremelske i dem en trygg relasjon til Gud, seg selv og andre mennesker. 

Én av måtene vi kan hedre våre minste på, er å arbeide grundig og helhjertet med et godt opplegg for dem. I denne anledning er det utarbeidet fem kjerneverdier som vi ønsker å navigere etter i barnemiljøet - noen verdier vi frimodig vil forankre i våre 0-12-åringer.

Disse fem blir presentert av Elin Constanse på kommende søndags gudstjeneste (21.jan) - og etterhvert vil de nok også bli tilgjengelig her på web.