Hjertelig velkommen til Kristkirken i februar! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden. Merk spesielt konferansen med Marty Shoub den første helgen (2.-4.februar, se egen artikkel). 

Deretter følger en innholdsrik måned med dåp, bønnesamlinger, medarbeiderfest, gjestetalere, medlemsmøte, temakveld, Kanal U reiser på weekend m.m. - og det blir fokus på Guds nådegaver!

Join us gjerne - du er varmt velkommen!