Mange troende synest det er utfordrende å forholde seg til dette med homofilt samliv. Det er mye følelser og en voldsom intensitet rundt dette - også i kirken. Alle berøres vi av det. Noen av oss berøres også av at man kjenner på følelser overfor personer av samme kjønn.

Hvordan veileder Bibelen i dette - og hvordan veileder kirken?

Dette er et felt som behøver klokskap og omtanke. Vi er veldig glad for at Tarjei Gilje - eldstebror i Kristkirken og debattredaktør i Dagen - har sagt seg villig til å navigere i dette farvannet både søndag 28.oktober og søndag 4.november.

Varmt velkommen!