Nye lokaler har vært i våre tanker og bønner helt siden det i 2013 ble kjent at NRK planla flytting fra Minde til Media City. I 2015 ble Kanalveien 90 solgt til BOB og NLA, som f.o.m. 01.01.2018 har stått som eiere av tomten sammen med Normisjon. 

NLA skal med tiden flytte både avd. Breistein og avd. Sandviken til Minde, og det kommer til å bli et pulserende og modernisert uttrykk i Kanalveien som vi gjerne skulle vært en del av. NLA har da også vært raus i dialogen med oss, og formidlet ønske om vårt videre tilhold på tomten, enten som medeiere eller leietakere. Vi har mange ganger reflektert over de mange oppsider og muligheter en slik løsning ville ført med seg – samtidig som vi også (åpent) har arbeidet grundig med andre alternativer når det gjelder fremtidige lokaler.

 .. og for å gjøre en lang historie kort, så ble det i september klart at vi kommer til å takke for oss på Minde og flytte til Nesttun-området - nærmere bestemt til Slåtthaugvegen 21. 

Bygget på ca. 1800 kvm er særdeles velholdt, hovedsalen har kapasitet til ca. 750 stk. – og det er ca. 150 parkeringsplasser på tomten. Bygget ligger 4-5 min gange fra et av bybane-stoppene (Skjoldskiftet), og det ligger sentralt med hensyn til innfartsårer fra sør og øst. 

Det er Slåtthaugvegen 21 AS som kjøper bygget - Kristkirken er både medaksjonær og byggets leietaker. Overtakelsesdato er 15.mai 2019, men innflytting planlegges først i slutten av 2019 - evt. tidlig i 2020.

Etter nærmere 25 år som leietakere, ser vi stort på at vi nå kan få være med å eie egne lokaler. Det blir selvsagt en stor omstilling for oss, da hele vår historie er knyttet til lokalene i Kanalveien. Men et slikt skifte betyr også nye muligheter, og vi gleder oss nå til å få tenke langsiktig på et sted vi kommer til å ha tilhold i uoverskuelig fremtid.

Har du spørsmål om dette, så ta gjerne kontakt med noen av oss i staben eller øvrige ledelse.