Hjertelig velkommen til Kristkirken i desember! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden.

Merk spesielt at det IKKE blir gudstjeneste søndag 23.desember.

På julaften begynner gudstjenesten kl. 14.00, og den varer - tradisjon tro - i nøyaktig 1 time.

1.juledag er det fellesgudstjeneste med Frikirken i deres lokaler (St.Olavsvei 10) kl. 13.00 - 14.00.

Søndag 30.desember blir det gudstjeneste som vanlig!

Join us gjerne - du er alltid velkommen!