Det er vår store glede å meddele at Rita Ristesund Lunde (f. 1962), blir den nye lederen av Kristkirkens barnemiljø! Rita og mannen Bjørn er kjent av mange i menigheten, og de kjenner også menigheten godt.

Rita er utdannet frisør, og har i tillegg til sin frisørgjerning vært svært engasjert i kirke-og organisasjons-verdenen. Hun har jobbet med barn, kor, ungdom og frivillighet i hhv. Hilleren misjonshus og Loddefjord menighet/DNK. På sistnevnte sted var hun ansatt i 14 år, og hun var også med i menighetsrådet i 12 år. I tillegg til dette har hun vært i lederskapet for Oase i 10 år, og vært med i Alpha Norges landsstyre i åtte år. De siste 5 årene har hun jobbet som assistent på Danielsen ungdomsskole på Sotra.

Denne høsten meldte Rita og Bjørn seg inn i Kristkirken, og vi er dypt takknemlig for at det er Rita som nå tar over ledelsen av barnemiljøet - som rommer et tresifret antall barn og 30 voksne!

Til alt overmål har det ordnet seg slik at Rita kan få begynne i Kristkirken allerede 01.01.2019. Hun og nåværende barneleder Elin Constanse får dermed januar måned sammen – før Elin Constanse avslutter sitt arbeidsforhold i Kristkirken den 31.01.2019.

Rita trer inn i en 50 % stilling som leder for barnemiljøet, med noen utvidede ansvarsområder. Hun presenteres for menigheten på semesteroppstarten 06.01.2019.

Vi gleder oss stort over henne – og hennes inntreden – og vi ser fram til å gi Rita mye rom i Kristkirken til å få tjene Gud og mennesker med den nåde hun er gitt.