Som mange kjenner til, er det store endringer på gang for oss i Kristkirken når det gjelder lokaler. Alt tyder på at 2019 blir det siste hele kalenderåret med tilhold i Kanalveien 90, iallefall slik vi nå kjenner lokalene. En lengre periode med ombygging innledes etter all sannsynlighet ila. år 2020, og vi må da ha tilhold et annet sted i en kortere eller lengre periode.

Søndag 18.februar har vi utvidet fokus på dette. Først maler Håvard opp et helhetsbilde på selve gudstjenesten - deretter blir det medlemsmøte i Kristkirkens småsal/kafeteria.

Vi har valgt å avsette en egen søndagsforkynnelse til de forestående endringene, fordi de a) er betydelige og fortjener fokus i fellesskapet, og b) det er mange i fellesskapet som ikke er medlemmer, og disse har ikke kjennskap til det som formidles på medlemsmøtene.

Det påfølgende medlemsmøtet begynner kl. 12.40, og er planlagt å vare til ca. kl. 13.30. Det blir da mulighet for å komme med innspill og stille spørsmål - samt ta seg en kaffe og en matbit mens møtet pågår.

NB! Det blir eget opplegg for barn (film, popcorn m.m.) i storsalen de 50 minuttene medlemsmøtet varer. 

Hjertelig velkommen!