* Hver tirsdag morgen kl. 06.30 – 07.20 er det lovsang til Gud og bønn for Åsane i Tertnes Bedehus. Flere forsamlinger er sammen om dette åpne bønnemøtet. Kontaktperson: Daniel Sæbjørnsen (tlf. 404 58 473).

* Hver første mandag i måneden er det bønnesamling på Rådhuset kl. 17.00 – 18.30, med fokus på innovasjon og næringsliv i byen. (Initiativtaker: Hauge Business Network)

* Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) inviterer til et inspirasjonsseminar lørdag 10.mars der ”formålet er å samle personer fra ulike kirker og forsamlinger som er opptatt av å fremme flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn, slik at vi gjensidig kan oppmuntres og inspireres til å gjøre landet vårt varmere og preget av god integrering”. Se vedlegg for mer info.

* 9.-11.mars arrangerer Hauge Business Network en konferanse med Andy Mason fra Bethel Church i Redding, California. Program og påmelding: https://www.checkin.no/event/15429/hauge-business-network-heaven-in-business

* Flere forsamlinger går sammen om Bønn for Bergen i Frikirkens lokaler, 14.mars. kl. 19.00.

* 9.-13.mai arrangerer TENT sitt kurs ”Go Equipped” i Bergen. TENT skriver: ”Har du lyst å tjene Gud gjennom studier, forretningsvirksomhet eller arbeid enten der du bor i dag eller i annet land? Da er dette kurset noe for deg.” Siden år 2000 har TENT rekruttert, utrustet og fulgt opp forretningsfolk, fagpersonell og studenter som vil bringe evangeliet videre – både i fremmede kulturer og i Norge. Det går gode rykter om dette kurset, som forøvrig foregår på engelsk. Se mer på http://tentinternational.org/events/tmcourse/2018bergen

* John Malvin Eriksen (Bethel misjonskirke) skriver: ”En tverrkirkelig prosjektgruppe inviterer til et felles lovsangs og bønnearrangement for byen St.Hans-aften (23.juni). Navnet på eventen blir "Kron Ham 2018". På dette skrivet finner du utfyllende info, og her kan du se en promovideo: https://www.dropbox.com/s/a0o7tjr469ucg2w/KronHam%20Lang%20v8.mp4?dl=0 ”

* 22.juli - 2.august går Influx og (noen fra) Kristkirken sammen om en sommer-bibelskole i Israel. Målet er et fordypet kjennskap til Jesus, bl.a. gjennom å komme tett på de steder og den kontekst han levde i. Vil du vite mer om dette? Se Israel Summer Bible School på Facebook, el. kontakt Arnt Jakob Holvik; ajholvik@hotmail.com