Fem søndager i april og mai er avsatt til taleserien "Til mann og kvinne skapte han dem" (1.Mos. 1,27 & 5,2) Dette er et brådypt farvann som vi ønsker å navigere i med stor ydmykhet og varhet. Samtidig kan vi også - på grunn av Guds ord - få lose i dette feltet med frimodighet.

Både 15. og 22.april er overskriften "SKAPT I GUDS BILDE". Tarjei og Elin Constanse Gilje kommer til å forkynne sammen disse to søndagene - og de har gitt oss følgende teaser: 

Har Bibelen noe aktuelt å si i kjønnsdebatten? Er det ikke egentlig litt avleggs å snakke om kjønn? I Bibelens første bok leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Hva betyr det for oss å være kvinne og mann – skapt i Guds bilde? Hvordan blir gudbilledligheten gjenspeilet gjennom kjønnsidentiteten? Hvordan skal vi forstå disse tingene, ikke minst i lys av historiens mange eksempler på undertrykking av kvinner, senest aktualisert gjennom metoo-debatten? Vi blir neppe ferdige med disse spørsmålene med det første. Men vi gjør et forsøk på å forstå litt mer.

29.april og 6.mai er overskriften "EKTESKAPET I GUDS BILDE". Kristoffer Karlsen forkynner den 29.april, der tema er "Guds ekteskap - troskap, fellesskap og disippelskap". Den 6.mai tar vi utgangspunkt i de vakre og vanskelige versene fra Efeserbrevet kap. 5, der Guds ekteskap sammenlignes med Kristus og menigheten. Vi kommer tilbake til hvem som forkynner denne dagen.

Taleserien avsluttes den 27.mai med at lar vi Guds ord få kaste varmt og godt lys over det rike livet som finnes for den som ikke lever i ekteskap. Også her kommer vi tilbake til hvem som forkynner.

Etter all sannsynlighet fortsetter vi denne taleserien til høsten - her finnes det utallige vinklinger.