49348378_2125712310823952_5249546386243846144_n.jpg

Fredag 18. januar skal Kanal U arrangere “Hjertebrann”. Det er et arrangement hvor vi ønsker å sette av 24 timer til å gi Gud vårt fokus gjennom bønn og lovsang. Bønnefokuset blir rettet mot Bergen. Vi tror at disse 24 timene er viktig for byen vår og menigheten vår. Vi invitere deg til å bruke tid i Guds nærvær for å be og lytte til hva Herren ønsker å fortelle oss på starten av det nye året.

Hjertebrann er et åpent bønnehus der du kan komme og gå når du vil, og hvor du er fri til å bruke tiden der som du vil. Man kan lovsynge, be, lese i Guds Ord, skrive, være stille, danse og male - det du kjenner på.

Det vil være kontinuerlig lovsang gjennom hele døgnet. Lovsangsleder, musikere og bønneledere vil fylle en til to timers bolker med lovsang og bønn. Vi ønsker at Hjertebrann skal være en plass hvor våre hjerter kan møte Guds hjerte, og hvor vi kan gå dypere i vår relasjon med Han. Derfor vil de som leder lovsangen vil ikke ha sitt hovedfokus på å lede forsamlingen, men gi fokuset til Gud gjennom lovsang og tilbedelse. Dette åpner for at du kan ha inderlig og personlig tid med Gud i tilbedelse.

Vi har invitert flere lovsangsteam fra Kristkirken, Kanal U og andre menigheter i byen til å lede oss i tilbedelse. Disse står oppført på programmet som er publisert på sosiale medier.

Hjertebrann er åpent for alle som vil komme. Kanal U vil ha et hovedmøte kl 19, som er åpent for alle generasjoner. Det vil også være åpen kafé gjennom disse 24 timene. Mer info om program finner du på Kanal U sin Facebook-side.


Vi gleder oss til å søke Gud sammen! Velkommen!


Har du spørsmål?

Mail: Hannah.solsvik@gmail.com

Eller send oss en melding på Facebook.