Torsdag 17. januar er en historisk dag. Dagen der studentmiljøet i Kristkirken gjenopptar sitt gamle navn: «Frekvens». Navnebyttet representerer en ny tid og en større satsing på et området som i lang tid har ligget nede for telling. Dette er virkelig en gladnyhet for hele menigheten og noe vi kommer til å se fruktene av i tidene som kommer.

Vi samles fra 19:00 til 21:00 i Småsalen Et fast segment på en Frekvens-samling er apell-og-diskusjon. Tarjei Gilje, tidligere leder for (gamle) Frekvens, har fått æren av å avholde appellen denne gangen. Med emnet «Materialisme - et stort problem i kristen-Norge» tror vi at Tarjei kan legge et godt grunnlag for videre diskusjon. I tillegg til dette kan man forvente seg fresh logo-presentasjon, konfetti og meget godt stemning!

Håper vi sees der <3