Bibelen er full av sterke setninger som er til styrke og inspirasjon for troende over hele kloden. I Kristkirken har vi det slik at vi hver uke samles om ett glimrende enkeltvers - som vi oppmuntrer til å lære utenat!

Bibelversene er valgt ut av fire godt voksne damer i forsamlingen som har lang fartstid i Guds ord. Disse har erfaring med hvilke vers det kan være uvurderlig å ha innabords i livets mange skiftende faser!

Så er det helt opp til den enkelte person/familie/smågruppe hvordan man får disse versene til å feste seg på innsiden. Men om du ønsker/trenger tips til dette - se nederst på siden!

Lykke til!

Ps. Ukens vers står til enhver tid nederst på www.kristkirken.no

Memo - KiB våren 2019.jpg

Noen tips til utenatlæring:

  • Les både henvisning og vers høyt 10 ganger

  • Spill det inn på mobiltelefonen (lydopptak), og hør verset om igjen og om igjen - helt til det sitter.

  • Skriv det ned, og stryk ut ett og ett ord for hver gang du leser det

  • Skriv ukens vers på en lapp på kjøkkenskapet, på baderom-speilet, på innsiden av toalettdøren e.l.

  • Lag/bruk en melodi/sang - det er ofte lettere å huske setninger i sanger/melodier