Hjertelig velkommen til Kristkirken i mars måned!

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer disse ukene.

Det store fokuset i mars er hvordan vi på ulike måter kan “tjene vår verden”. Dette kan forstås individuelt; Vi har alle ulike verdener - og hvordan kan vi på hver vår måte tjene Gud og mennesker i disse? “Tjene vår verden” kan også forstås kollektivt; Hvordan kan vi som menighets-fellesskapet stå sammen om tjene vår verden?

Måneden innleder med 25-års-feiring den 3.mars - før vi gyver løs på taleserien de fire påfølgende søndagene.

10.mars legger Håvard et bibelsk grunnlag for vår videre forkynnelse om dette emnet, før UIO-leder Andreas Nordli kommer den 17.mars og forkynner om hvordan dette med “unådde folkeslag” angår oss alle. 24.mars taler Mary Monsen om å tjene Gud - der vi er … før Mark Appleyard kommer den 31.mars og forkynner om å tjene Gud i arbeidslivet!

Det er bønnemøter 13.mars og 27.mars. Onsdag 27.mars forkynner også Dagfinn Edvardsen på kveldstid fra kl 20.30 - 21.30. Tema = “Med Jesus på jobben”.

Det er også Kanal U, Frekvens-samlinger og formiddagstreff i mars måned.

Join us gjerne - du er alltid velkommen!

Ps. Til alle medlemmer: 17.mars er det menighetens årsmøte etter gudstjenesten (kl. 13.00 - 13.45)