Kjære medlemmer og venner av Kristkirken!

Søndag 3.mars er det nøyaktig 25 år siden Kristkirken ble stiftet!

Vi gleder oss over Kristkirkens rike historie, og er både ydmyk og takknemlig over det faktum at Gud har latt menigheten få være til velsignelse for mange mennesker og sammenhenger.

Vi er samtidig mer offensiv enn nostalgisk, og om vi får parafrasere Jeremia 29,11 - så er vi overbevist om at Gud har gode tanker og planer også for det som ligger foran oss - han er den Gud som gir “fremtid og håp”.

Derfor gleder vi oss til fortsettelsen, som altså blir i nye lokaler - se https://www.kristkirken.no/nyheter/2018/11/14/kristkirken-til-nye-lokaler

Så ble det altså slik at samme semester som menigheten fyller 25 år, skal jubilanten inn på “boligmarkedet”. Etter å ha leid lokaler på Minde helt siden 1994, skal vi fra og med 2019 få være medeier i våre egne lokaler på Nesttun. Det er mange langsiktige fordeler med dette valget, og vi vil frimodig oppmuntre medlemmer og venner av KiB til å gi jubilanten en raus bursdagsgave - med fortiden i minnet og fremtiden for øye!

Pr. 1.mars er økonomi-situasjonen i møte med nye lokaler at det kun gjenstår 570.000 kroner av det totale egenkapitalsbehovet på 15.000.000 kroner. Det betyr at 96,2 % er i boks - og at det kun gjenstår ca. 3,8 %. I utgangspunktet er fristen for å selv kjøpe aksjer gått ut, derfor handler det nå om at vi gir gaver til KiB, til finansiering av de siste aksjene! KiB ender da opp med 19 % av selskapets aksjer fra starten av – det er en super begynnelse!

Gaver kan overføres når som helst på vanlig konto (3624.51.66154) – helt fram til 15.juni. Merk med «gave til bygg». Dersom du planlegger å gi en gave i april/mai/juni, er det veldig flott om du melder inn et GAVELØFTE til elisabeth@kristkirken.no ila. mars måned.

Vi benytter anledningen til å takke MASSE for epoke nr. 1 (1994-2019), og har store forventninger til hva Gud har i tankene for epoke nr. 2 :)