Hjertelig velkommen til Kristkirken i april måned!

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer disse ukene.

Mer enn noe annet kjennetegnes årets april-måned av påsken, som er kirkeårets største høytid. Tradisjon tro har vi fellesgudstjeneste med Frikirken i deres lokaler (St.Olavsvei 10) hhv. skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag.

Men måneden innleder med en helt spesiell Jesus-konferanse! Daniel Juster m.fl. besøker Kristkirken den første helgen i april - og her finner du mer informasjon om deres besøk, som kretser om “Den jødiske Jesus”

Helgen etter er det palmehelg, og på palmesøndagen er det Håvard som forkynner ut fra dagens tema/tekst.

Første lørdag etter påske (27.april) er konfirmasjonsdag i Kristkirkens lokaler - og dagen derpå (søndag 28.april) er det vanlig gudstjeneste.

Det er bønnemøter 10. og 24.april - og det er også Kanal U, Frekvens-samlinger og formiddagstreff ila. måneden.

Join us gjerne - du er alltid velkommen!