Kjære venner!

Det er en god del endringsprosesser i Kristkirken for tiden – også i staben! Denne sommeren går vår drifts-og administrasjonsleder av med pensjon, og vi lyser nå ut en stilling som øverste administrative leder i menigheten. 

Da Kristkirkens ledelse også i lengre tid har søkt etter en strukturendring rundt forstanders ansvarsområder, velger vi nå å lyse ut en 100 % fast stilling som daglig leder. 

Stillingsutlysningen finner du her.

Mvh Kristkirkens eldsteråd