HEI!

Varmt velkommen til Kristkirken denne høsten!

Vi gleder oss til et nytt semester, der vi ønsker å ta nye steg i det å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden!

Fokuset denne høsten blir det velkjente og oppbyggelige ALPHA-kurset, som kretser om Jesus og de grunnleggende tingene i den kristne tro. Erfaringen viser at Alpha skaper nye kristne, samtidig som det gjør kristne nye! Vårt mål og ønske er å tilgjengeliggjøre Jesus for enda flere, og vi tror at det vil være både attraktivt og spennende å være med på Alpha-reisen denne høsten - uansett hvor du befinner deg i ditt forhold til Jesus.

I den anledning vil vi også sterkt oppmuntre deg til å være med i en smågruppe (4-10 stk) denne høsten, slik at du kommer tettere på noen i menigheten, samt at taler og temaer kan bli fulgt opp i refleksjon og bønn.

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne høsten - og for en oversikt over fokus på de ulike søndagsgudstjenestene, kan du klikke her.

Hver søndag er det altså gudstjeneste klokken 11.00 - 12.30/45, og det er alltid eget opplegg for barn fra kl. 11.30, samt gratis kafé etter møtet. Du er også velkommen til individuell forbønn/betjening etter hvert møte.

Annenhver onsdag er det bønnemøter i Kanalveien 90 kl. 19.00 - 20.30, i blant etterfulgt av en åpen bibeltime kl. 20.30 - 21.30. Dette semesteret har vi fokus på Den Hellige Ånds gaver på disse bibeltimene.

Utover dette finnes egne ungdomssamlinger, Frekvens-samlinger (unge voksne) og formiddagstreff ila. måneden.

Tilslutt må det også nevnes at dette blir vårt siste semester i våre nåværende lokaler! Dugnaden er i full gang i våre nye lokaler på Nesttun - vi forventer innflytting rundt årsskiftet 2019/20. Vil du være med på dugnad, så registrer deg gjerne her.

Join us gjerne - du og dine er alltid velkommen!