burn_banner.jpg

Utgangspunktet for noe slikt i Bergen er glimrende. Det har lenge vært sagt at når Gud ser på Bergen, så ser han kun én menighet, ett folk, én familie. Som fedre flest elsker han å se at hans barn finner sammen. Enheten på tvers av forsamlinger har lenge vært fokusert på og verdsatt, og det siste året har også mange i byen sett mer og mer betydningen av at også generasjonene finner sammen. Da blir det ikke bare enhet horisontalt, men også enhet vertikalt. Da det allerede er gode relasjoner mellom mange av hans barn i byen, er mulighetene store for et felles engasjement.

I byens ungdomsledernettverk, bestående av representanter fra 20-25 ulike forsamlinger, har vi lenge snakket om opprettelsen av et felles bønnehus. Også byens pastoralnettverk har vært engasjert i dette, og flere av dem beretter at de har tenkt på dette i mange tiår. Mange av byens ledere ber og samtaler for tiden om opprettelsen av felles bønnehus, et sted der vi sammen kan søke vår felles Far – på tvers av forsamlinger og alderforskjeller.

I en del måneder nå har en arbeidsgruppe bestående av Janne Kathrine Mikkelsen fra Evangeliekirken, Arnt Jakob Holvik fra Salem, Daniel Matthiesen fra Pinsekirken og Håvard Berger fra Kristkirken møttes for å søke Gud for å få denne snøballen til å begynne å rulle. Vi ser ikke på oss selv som unike visjonsbærere, vi ser på oss selv som personer som kan være med å få hjulene i gang på dette som så mange har drømt om.

Kort tid etter at vi begynte å søke Gud sammen, opplevde vi at Gud åpnet en dør da vi møtte en ung dame som heter Hanna Buen. Hun var i Bergen ved en ”tilfeldighet”. Hun er regionsleder for noe som heter ”Burn 24/7”, en tverrkirkelig bevegelse som brenner for å se 24/7 bønnehus reist opp i hvert land og hver by rundt om i hele verden.

Vi møtte Hanna og søkte Gud sammen, og hun introduserte oss for Burn 24/7. Burn 24/7 er ikke en organisasjon, men en bevegelse. Det er uforpliktende, og ment som et hjelperedskap når Guds folk ønsker å se bønnehus blir reist opp. Burn 24/7 legger ingen føringer, men har kun et ønske om å tjene og hjelpe mennesker som vil reise opp slike hus. Arbeidsgruppen i Bergen har lyttet en del til deres erfaring i planleggingsfasen, og vi vil presisere følgende:

Bønnehuset er ikke:

  • oppstart av en ny menighet eller organisasjon
  • et sted for opptredener og konserter
  • et sted for å dele åpenbaringer, profetier og vitnesbyrd
  • et sted for samtaler, befrielse og sjelesorg


Bønnehuset
er:

  • et tverrkirkelig samlingssted for mennesker som elsker å være i Herrens nærvær
  • et sted for tilbedelse og bønn, der lovsangsteamet utelukkende fokuserer Herrens hjerte uansett om det er 3 eller 200 personer tilstede
  • et sted der den enkelte kan gå uforstyrret inn for å tilbringe tid med Herren
  • et sted for profetiske, kunstneriske uttrykk (maling, dans etc.)
  • et sted der de ansvarshavende (lovsangere, bønneledere, teknikere etc.) kommer fokusert, forberedt og innstilt og gir det beste av seg selv til Gud


Da dette med et felles bønnehus har vært på så mange ulike hjerter i Bergen, og vi opplever en velvilje fra Gud i forhold til det, er det et naturlig mål å se et slikt hus bli reist opp i byen i løpet av et par år. Et mål for dette huset vil da være at det blir stående til Jesus kommer igjen.

Derfor må det bygges godt. Istedenfor å gå for at vi fyller 24 timer i døgnet 7 dager i uken fra og med januar 2009, så ser vi heller for oss at det bygges opp over tid, så Bergen menighet kommer i kontakt med bønnehus-visjonen, som har ligget i så mange.

Fredag 31.oktober - søndag 2.november har vi derfor planlagt første 36-timers bønnehelg. Fra fredag kl 19.00 til søndag kl 07.00 vil vi være i Pinsekirkens lokaler i Marken, og etter modell fra Burn 24/7, ser vi for oss at 18 ulike lovsangsteam leder bolker på to timer hver. Sammen med to erfarne bønneledere og en tekniker legger de tilrette for to timer i Herrens nærvær.

Vi som er i arbeidsgruppen ønsker virkelig å presisere at dette ikke er et ungdomstiltak. Storfamilien er i fokus, og det blir lagt til rette for alle aldersgrupper. Allerede i bønnehelgen 31.okt.-2.nov kommer to av de 18 bolkene til å være spesielt tilrettelagt for barn.

Etter denne første bønnehelgen høsten 2008, er det mulig at vi øker til to slike bønnehelger våren 2009. Kanskje vi kunne ha eksperimentert med en ukedag fra kl. 16-22 i tillegg. Det vil være et naturlig mål å øke for vårt semester som går - slik at vi på sikt ender opp med å dekke 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

I starten vil vi ha samlingene i ulike menighetslokaler. Etter hvert vil vi jobbe med å få et eget hus for dette, gjerne sentralt i byen. Det vil være naturlig å tenke at enkelte personer fra Bergen menighet på sikt vil ha sin tjeneste knyttet til dette bønnehuset.

Men i første omgang går vi altså for en 36-timers bønnehelg 31.oktober-2.november. Vi begynner kl 19.00 i Pinsekirken med et åpningsmøte. Etter 36 timer i Herrens nærvær - der folk kan komme og gå når de vil - runder vi av i 07-tiden natt til søndag, slik at vi ikke rokker ved de respektive gudstjenester søndag formiddag.

Mer spesifikk informasjon om denne bønnehelgen kommer om kort tid.

Janne Kathrine Mikkelsen fra Evangeliekirken står i spissen for denne første bønnehelgen. Hun er kontaktperson og hovedansvarlig for gjennomføringen av helgen, men arbeidsgruppen vil også bidra sterkt, og denne gruppen vil også bli en del utvidet innen kort tid.

Vi håper at du, dine venner og din menighet vil være med å bygge et slikt alter for Herren i Bergen. Tenk om tilbedende duft konstant kan strømme opp fra hans folk denne byen – helt til han kommer igjen! Dette bønnehuset vil i så fall bli en vag forsmak av den enhet og den tilbedelse som finnes i himmelen, og som vi alle etter hvert skal bli en del av!

Med vennlig hilsen
Den foreløpige arbeidsgruppen,
Janne Kathrine Mikkelsen, Evangeliekirken
Håvard Berger, Kristkirken
Arnt Jakob Holvik, Salem
Daniel Matthiesen, Pinsekirken

Kontakt: Janne Kathrine Mikkelsen - janne.k.mikkelsen@gmail.com - 951 51 660