Sommerteam_2011_Encounter.jpg

Etter Encounter satte vi kursen mot Molde hvor vi tilbragte to dager. Her brukte vi lokalene til Metodist­kirken pluss at jentene fikk Sion sine lokaler til sin dis­posisjon. Mye på grunn av tilgangen på dusj. I Molde hadde Daniel Sæbjørnsen og Mats Stendal et veldig bra seminar om evangelisering, og mange fikk ta noen nye steg idet vi gikk rundt i Molde sentrum for å se om Gud ville bruke oss til å berøre noen. Et høydepunkt var da flere av oss fikk bekreftet en dame som satt utenfor et av kjøpesentrene med profetiske ord og oppmuntringer.

Men det var ikke bare velduft i Molde, for i gutteleiren begynte behovet for kroppsvask etter hvert å bli noe trykkende, og ett av høydepunktene var derfor da guttene fikk låne en hel garderobe i en nærliggende idrettshall til en storslått fellesvask.

I Ålesund kom vi tilbake til Blindheim bedehus som vi også besøkt i fjor, og også i år tok de imot oss med stor gjestfrihet. Her arrangerte vi ungdomskveld, vi snakket med forskjellige ungdommer på Moa (området med flere kjøpesentre i nærheten), og Hannah McKibben og Maria Kogstad holdt et glimrende seminar om dans.

Det er med stor glede vi ser tilbake på årets teamtur. Vi er takknemlige for at Gud har brukt oss til å nå ut til andre mennesker, men det mest verdifulle vi sitter igjen med er trolig opplevelsen av å gjøre noe meningsfylt sammen. Vi har knyttet sterkere bånd med hverandre, og vi har vokst som enkeltmennesker og miljø. Takk Gud, og takk til alle som har støttet oss.

Sommerteam_2011_collage