Det betyr åresalg (en egen form for utlodning for dem som ikke kjenner begrepet), hjemmelagde premier, fellesskap, andakt – i vårt tilfelle ved Geir Edvin som sammen med sin kone Nina og Kristin Synøve og Rune stod for opplegget – og selvsagt sang og musikk. De to nevnte parene er sentrale deler av Frekvens’ ”misjonshjørne” og flytter alle fra Bergen i sommer. Derfor ble dette deres foreløpig siste bidrag til Frekvens-fellesskapet, men det var slett ikke siste gang Frekvender blikket utover vårt eget nærmiljø. Vi arbeider vi for å gi næring til misjonskall, og som en del av dette støtter vi Elin Møller som arbeider for Jesus Revolution i Polen med et fast månedlig beløp.

I tillegg til at basaren var skikkelig gøy, ikke minst for dem blant oss som faktisk har vært i et bedehus, fikk kvelden også et ekstra høydepunkt da vi kunne ringe en nesten målløs Elin og fortelle at de innsamlede kr 4574,50 vil bli oversendt henne snarest. Hun visste ikke helt hva hun skulle si, men sender sin hjertelige takk til alle som bidro.

Jeg må innrømme at jeg på forhånd ikke hadde tenkt gjennom hvor mye penger vi faktisk kunne regne med å få inn, derfor ble jeg skikkelig gledelig overrasket da jeg hørte beløpet. Jeg måtte gå noen runder i gangen før jeg klarte å ringe Elin, for dette var et høydepunkt også for meg. Det er flott å kunne se at man er del av noe som er større enn en selv, også større enn det vi ser rundt oss i hverdagen. Vi er alle kalt til å delta i misjon, og når vi ikke er hjemme, er det flott å kunne støtte dem som er ute. Jeg tror vi alle fikk en smakebit på noe av det som gjorde at bedehusbevegelsen oppstod og ble en drivende kraft i samfunnet vårt, det personlige Gudslivet og det selvoppofrende engasjementet, og denne arven tror jeg vi skal være stolte av idet vi vender blikket fremover og søker Guds plan for våre liv.

Tarjei