Jesus snakker om at helt fra døperen Johannes dager, så er det slik at man river himlenes rike til seg med makt - vi trenger inn i det..! Ord som utholdenhet, bønn, faste, offervilje, disiplin, lydighet, prioriteringer, ansvar, kriger, arbeider, tjener og soldat er velkjente begreper når det kommer til å trenge inn i nytt terreng i hans rike.

Det riket som allerede er kommet, må komme mer - og vi spiller en avgjørende rolle for at det skjer.

Forfatteren av hebreerbrevet sier at vi skal "løpe med tålmodighet" i den kamp vi har foran oss. Det er sagt at hvis man ikke løper i vår etterfølgelse av Jesus, så sklir man bakover..

Det som er så nydelig i Guds rike, er at det er mulig å løpe med hvilepuls!

For når du vet at du dypest sett er barn, sau og brud... ubetinget elsket og sett av Gud... da løper man ikke for å bli sett, men fordi man er sett. Det kan se likt ut på utsiden, men er himmelvidt forskjellig inni.

Gud vil at vi skal bli maratonløpere som har ham og andre for øye. Men han vil at vi skal løpe med et "stille senter" i magen, en indre ro og en glede - som er den konstante visshet om at jeg er, derfor gjør jeg - istedenfor at jeg gjør for å bli.

Hebreerbrevets forfatter sier et annet sted at  vi skal strebe etter å komme inn i hvilen. Disse ordene avdekker en nydelig kombinasjon i Guds rike, som viser at det finnes hvile og offensivitet på samme tid.

I all vår hunger, tørst, desperasjon og lengsel, er det avgjørende at vi har "kommet inn i hvilen", og får et "stille senter" i magen som gir oss verdi uansett hvordan løpet arter seg.