Adventsmiddag.jpg

Påmelding til kontoret i Kirken tlf. 55 27 28 50/ e-post: kontor@kristkirken.no 
innen onsdag 23/11 kl 12.00

Vi setter en forelø­pig grense på 75 stk, men hvis der dukker opp flere, og der er mat til overs, vil vi selvfølgelig gjøre alt for å servere dem også.

Pris: kr.100,- pr vok­sen, kr. 50,- pr barn eller kr. 250,- per familie.

Overskuddet går til søndagsskolens arbeid.

 Hilsen Søndagsskolen