Dag Rane arbeider med evangelisering og menighetsplanting. Han sender regelmessig ut bønnebrev. Gi han direkte skriftlig tilbakemelding dersom du ønsker å be fast for ham, og om du evt. ønsker å motta bønnebrev. Brev og hilsener fra Norge blir satt stor pris på. Vanlig post kommer greit frem.

Adresse: Fushë-Krujë, Lagjia Kastrioti, Krujë, Albania
E-mail:
dagrslkfk@gmail.com
Kontonummer: 0530.41.00194
Fødselsdato: 210660
Mobiltlf: +355-692090016 eller
Telefon: +355 532 2134 (Når operatøren svarer må du si «Gi meg nr. 352». (På albansk lyder det slik «ma jep nomer tre pes dy»)