I tillegg til dagens samling har vi nå tre Alpha-kvelder igjen i denne omgang. Sist mandag gjorde Ann Christin en utmerket innsats da hun underviste oss om bønn og understreket at bønn blant annet handler om relasjon mer enn rutiner. I kveld skal jeg snakke om hvordan Gud leder oss, og dette gleder jeg meg til. Det er veldig meningsfullt og spennende å få arbeide med emnene i Alpha-kurset, for selv om de kan oppfattes som "elementære", tror jeg at de fleste av oss utfordres i møte med Jesus også her.

For et par uker siden hadde vi en veldig fin tur til Hellesøy ytterst i Øygarden. Oddvar underviste med stort engasjement om Den Hellige Ånd, og i tillegg fikk vi anledning til å bli bedre kjent med hverandre, noe vi merket fruktene av straks vi møttes i etterkant.

Med noen frafall underveis er vi nå rundt 20 deltakere på kurset, inkludert gruppelederne. Aldersspennet er stort, vi har med oss både tenåringer og pensjonister. Jeg er stolt av gruppelederne våre som tar oppgaven sin svært alvorlig, og i tillegg er vi veldig takknemlige til dem som har hjulpet oss på kjøkkenet.

Vårens kurs avsluttes 2. mai, men vi begynner allerede før det å planlegge neste kurs som etter planen finner sted enten til høsten eller til våren. Det har slått meg flere ganger i det siste at vi ikke kan velge for folk, men vi kan gjøre vårt beste i å legge til rette for at de som ennå ikke har tatt et bevisst standpunkt for Jesus kan få anledning til å gjøre det. Jeg mener at vi kan være bekjent av den unvervisningen vi har tilbudt i den forbindelse. Det er selvsagt alltid rom for forbedringer, men jeg kjenner meg rimelig trygg på at de som har deltatt på Alpha-kurset har fått en skikkelig presentasjon av evangeliet om at Jesus frelser oss på grunn av nåde og ikke på grunn av gjerninger.

Vi kommer nok tilbake med mer opplysninger om kurset når vi er ferdige, men vi er uansett takknemlige for menighetens støtte både gjennom bønn og engasjement.

Vi er ikke ferdige - dette er bare begynnelsen.