OD-logo-NORWAY.jpg

På fredag (15. april) inviterer Åpne Dører til en sterk samling om de forfulgte kristnes virkelighet og hverdag. Åpne Dører skriver følgende:

Møt Professor Yusuf Turaki og Mrs. Martha Mijah, som har kjent forfølgelsen i Nigeria på kroppen. Turaki har skrevet rapporten «Chrushed but not defeated» og selv opplevd å få sin kirke brent ned. Mrs Martha har vært i fangenskap hos Boko Haram, sett sin mann og sine tvillingsønner bli drept – og opplevd Guds trofasthet gjennom en svært vanskelig tid.  Som brødre og søstre vil vi høre deres historier og stå sammen med dem i bønn! Tid: Fredag 15. april kl 19.30 Sted: Kristent Fellesskap, Kanalveien 66

Vennlig hilsen

Åpne Dører - Bergen