Det bibelske prinsippet for bønneevangelisering utgjør kjernen i strategien. Harvest Evangelism ønsker å være med å fullføre misjonsbefalingen. Teamet ønsker å stå til tjeneste for hele Kristi legeme over hele verden for å nære visjonene om å nå byer, regioner og land.

Argentina. I de over tjue årene i tjeneste har Herren latt Harvest Evangelism utvikle en prototype for å nå hele byer for Kristus basert på de bibelske prinsipper om enhet, forsoning og bønn. Det første ”laboratorium” var Resistencia i Argentina hvor anvendelsen av disse prinsippene førte til en kirkevekst på over 1100% og en viktig forandring av det åndelige klima over byen. Andre byer som San Nicolas og Mar del Plata i Argentina begynner også å se slike gjennombrudd.

I august 1994 kom Ed Silvosos bok ”For at ingen skal gå fortapt” (norsk utgave 2000) som beskriver i detalj prinsippene bak prototypen. Tusener av pastorer og lekfolk i hundreder av menigheter begynte å påvirke sine hjembyer gjennom bønneevangelisering. Medarbeidere fra Harvest kunne assistere dem for å nå byer og regioner fra Hong Kong til Argentina til Storbritannia.

Markedsplass. Ed Silvosos siste bok, ”Med Jesus på jobben”, fører prinsippene for bønneevangelisering ut i arbeidslivet hvor den største innhøstningen er ferd med å skje. Gjennom dette profetiske kallet fra ham og andre som er opptatt av markedsplassen – forretningslivet, offentlige institusjoner og undervisning, begynner murene mellom det som foregår i menigheten og samfunnet å falle, og Guds rike rykker frem på den største høstmarken. Dette emnet har fått større og større plass på seminarer og konferanser.

Alt Harvest Evangelism gjør, er viet oppgaven med å nå verdens befolkningssentre for Jesus. Som i begynnelsen er teamet bestemt på å tjene hele Kristi legeme ved å be høstens Herren om flere arbeidere (Matt 9,38) og utruste de arbeiderne som alt er på høstmarken (Ef 4,12) inntil misjonsbefalingen er fullført.

Bergen. Ruth og Ed Silovoso har besøkt Bergen flere ganger og har betydd mye for Be for Bergen (Pastoralnettverket). Det har også ført til et godt forhold til Kristkirken, og menigheten har satt Silvoso på listen over misjonspartnere som står på bønnelisten over slike og mottar regelmessig økonomisk støtte.

Silvoso leder også Apostolic Transformation Network.

Ruth og Ed Silvoso bor i San Jose i California.

Se nærmere på websidene til Harvest Evangelism - http://www.harvestevan.org/