Det er ikke nødvendig å svare på alle spørsmålene. Bruk det som hjelper deg

 

SE INNOVER

1. Hva liker jeg best å gjøre?

2. Hva ville jeg gjort dersom jeg visste at jeg ikke kunne mislykkes?

3. Hva ville jeg gjort om penger ikke var noe problem (bortsett fra å reise på en lang ferie?)

4. Når kjenner jeg meg mest tilfreds?

5. Hvilke gaver/talenter har jeg?

6. Hva har jeg alltid vært flink til?

7. Hva kunne jeg tenke meg å bli husket for når jeg dør?

 

SE UTOVER

1. Hva har andre mennesker sagt at jeg er flink til?

2. Hvilke behov berører meg mest?

3. Hvilke behov gjør meg mest opprørt?

4. Har jeg mottatt noe slikt som et profetisk ord om fremtiden min?

5. Hvilke behov møter drømmen min?

6. Hvilke mennesker beundrer jeg mest? Hvorfor?

SE OPPOVER

1. Hva har Gud vist meg om meg selv og mine lidenskaper?

2. Hvordan kan jeg best ære Gud med livet mitt?

3. Har jeg mottatt veiledning fra Bibelen eller i bønn?

4. Er jeg overbevist om at Gud har gitt meg en drøm jeg kan følge? Hvis ikke, hva kunne overbevise meg? Og er jeg overbevist om at han kan formidle drømmen til meg?

5. Har jeg noen gang kjent meg kalt av Gud til noe?

 

 

 

(Paul Anderson)

 

Les også: Det mest grunnleggende om hvordan du kan våge å drømme ..

Send inn drømmeskjema..