Arbeidsbeskrivelse for barnedåp med full neddykking.

Arbeidsbeskrivelse: Barne-dåp med full nedykking .

Nødvendig utstyr:

Sugekopp (avløpsrenser) Under plattform ved døpefont

Hageslange ¾” Diakonrommet

Badetermometer Diakonrommet

Engangs-håndkle Diakonrommet

Klut for å tørke evt. søl på gulvet

Mopp m skaft.

Før gudstjenesten

Øvre karet i døpefonten løftes av med sugekopp (avløpsrenser). Stativ og øvre kar settes vekk ( f. eks. bak scenen)

Vask vekk evt. støv og rusk nede i døpefonten.

Skuff nederst i døpefonten trekkes ut med sugekopp.

Legg ut slange fra vaskerom til døpefont.

Hageslange kobles til på døpefont. Kuleventil åpnes.

(Bunnpropp i karet brukes ikke)

Vann fylles. Juster passe temperatur på vannet. (ca ¾ mot varmt på blandebatteriet)

Sjekk temperaturen mens vannet fylles. Det skal være ca. 37-38 grader. Vannet kjølner lite på 1 – 2 timer. Fyllingen tar 5 – 10 minutter.

Steng vannet på vaskerommet. Steng kuleventil under døpefonten.

Koble fra slangen på vaskerom og legg den på gulvet med enden ved risten.

Koble fra slange ved døpefont og kveile opp slangen Legg slangen på vaskerommet.

Legg fram håndkle til pastor, og en klut rundt ventilen for å fange opp drypp.

Under gudstjenesten

Om nødvendig tørkes evt. søl på gulvet opp umiddelbart etter dåpshandlingen.

Etter gudstjenesten:

Koble til slangen i døpefonten. . La enden ligge på gulvet ved sluket i vaskerommet Åpne kuleventil for å starte tappingen. Dette tar ca. 10-20 minutter.

Monter på stativet og øvre karet.

Legg alt utstyret tilbake på diakonrommet / under plattformen.

21.9.03

Karl Herman Frantzen