Arbeidsbeksrivelse for å betjene kortautomat til kollekt.

Arbeidsbeskrivelse: Betjene kortautomat ved kollekt

I tillegg til å samle inn kontanter under kollekten, kan det også gis penger ved hjelp av betalingskort. Til dette benyttes kortautomaten som normalt står i kiosken til Kristkirken Media.

Arbeidsbeskrivelsen forutsetter at terminalen (kortautomaten) er tilkoblet strøm og telelinje.

A. Betale

1. Trykk F1 (Korttjeneste)

2. Trykk F1 (Varekjøp)
På skjermen vises nå teksten ”Oppgi beløp”

3. Tast inn beløp

4. Tast OK
På skjermen vises nå teksten ”Dra kortet. Stripen mot deg”.

5. ”Kunden” drar kortet og taster inn sin PIN-kode.
Kvittering skrives automatisk ut.

6. Kvitteringen rives av gis til ”kunden”.

7. Dersom automaten brukes til kollekt etter avstemming: Skriv ut kopi av kvittering
Dersom man mottar kollekt via kortautomaten etter møtet, det vil si etter at Avstemming er utført, må Kristkirken Media få en kopi av kvitteringen. Dette gjøres slik:

· Tast F2 (Kopimeny)

· Tast F1 (Siste kvittering)

· Skriv ”Kollekt” på kvitteringsutskriften og legg den i kassen til Kristkirken Media.

B. Avstemme

Når man er ferdig å gi kollekt ved hjelp av kortautomaten, må det kjøres en avstemming for å nullstille terminalen før Kristkirken Media skal ta den i bruk.

1. Tast F3 (Operatør)

2. Tast F1 (Oppgjørsmeny)

3. Tast F3 (Avstemming)
Terminalen utfører nå automatisk en oppkopling mot banken og skriver så ut avstemmingsresultatet.

4. Riv av utskrift med avstemmingsresultat og legg det i posthyllen til Eilif Nilsen.