Bibellesedag.png

Førstkommende lørdag gjennomfører vi en Bibellesedag i Kristkirken. Vi ønsker at "Kristi Ord skal få rikelig rom hos oss" (Kol. 3:16). Derfor velger vi å sette av en hel dag bare for å lese Guds ord høyt sammen, og håper på å få lest store deler av Det nye testamentet sammen. Dette er et arrangement som er åpent for alle, og vi starter kl. 08.00 i Kristkirken og holder på til kl. 24.00. Det vil også være flere pauser med forfriskninger underveis. Velkommen!