Veien er en bibelskole for alle kristne. Den drives av Kristkirken i Bergen, Fellesskapskirken i Åsane og Farshuset.

Kristkirken og Fellesskapskirken er uavhengige menigheter på luthersk grunn, og har en sentral plass i enhetsarbeidet i Bergen. De har også et stort internasjonalt nettverk, og arrangerer ofte konferanser med kjente talere fra ulike deler av verden.

Farshuset er en selvstendig evangelisk menighet som arbeider mye med barmhjertighet, omsorg og enhet. Menigheten møtes i hovedsak i hjemmene og legger stor vekt på felleskap og tilbedelse. Menigheten har en sterk tjeneste i gjenopprettelse av mennesker.

Selv om Veien eies av tre menigheter, er skolen gudsrikefokusert. Det betyr at vi som skole ønsker å utruste og istandsette mennesker til aktiv tjeneste for Guds rike. I hvilken menighet tjenesten får sitt utrykk, om det er i en baptist, metodist, pinse eller luthersk menighet er ikke det viktigste for oss. Vi er kalt til å hjelpe kristne mennesker inn i deres kall og tjeneste for å styrke den lokale forsamling. Vi ønsker å se Guds rike erobre stadig nye områder!

Internasjonal Veien er en internasjonal skole. Av de 31 elevene vi hadde skoleåret 2001/2002 var 12 fra andre land. (Sverige, Færøyene og USA)

Praksis Som elev på Veien skal du ha en del praksis. Er du fra en forsamling i nærheten, skal du ha praksisen der. Ellers får du velge en forsamling selv.

Teamtur I løpet av skoleåret legger vi inn en tre-ukers teamtur. Vi har hatt teamtur til blant annet Sverige, Færøyene, Romania, Italia, Israel og Afrika. Teamturen vil koste deg mellom 8.000 - 13.000 kroner.

Lærerne Alle lærerne på Veien er aktive som pastorer/ledere. I tillegg kommer en rekke gjestelærere fra inn og utland.