Jeff Bernstein og familien bodde mange år i det tidligere Sovjetsamveldet, men bor og arbeider nå i New York.

Russland og Sentral-Asia. Bernstein begynte sin tjeneste i det tidligere Sovjet da han flyttet til Moskva i 1994. Senere dro han videre til Almaty i Kasakhstan i 1998. ”Den åpne døren for tjeneste blant jøder i det tidligere Sovjet tvang oss til å forlate hjemland for å gi gjensvar på ropet etter arbeidere til den strategiske innhøstningen,” sier han.
Årene i Sentral-Asia førte til at et område som før ikke hadde hatt noen messiansk-jødiske forsamlinger, nå har fem. Det betyr ikke at der ikke var noen messiastroende jøder før. Men langt flere er vunnet, og de har dannet forsamlinger i Usbekistan, Kirgisistan og Kasakhstan, tre av dem bare i dette siste landet.
Bernstein holder selvsagt kontakt med dem fremdeles og besøker Sentral-Asia.

New York. Men de tre siste årene av tiden i Kasakhstan opplevde Bernstein et stadig sterkere kall til å dra hjem, ikke for å trekke seg fra tjenesten, men for å nå jøder I New York. ”Mens omtrent fem til seks millioner jøder bor i Israel, er fremdeles de fleste spredt over hele kloden,” sier han. ”Og omtrent det samme antall jøder som bor Israel, finnes også i USA, og den største konsentrasjonen av dem er i New York.” Så de som har et spesielt kall til å nå jøder, kan finne sin arbeidsmark nesten over hele verden – og ikke minst i New York. Det har altså familien Bernstein nå gjort.
“Så jeg vil dere skal vite at det faktum at vi nå er her i USA, ikke betyr at vi på noen måte har forlatt misjonsmarken,” fortsetter Bernstein. ”Tvert imot, vi er mer opptatt med å nå ut til jøder enn noen gang, og vi tror vi står på terskelen til den største mulighet til å nå folket vårt noen gang siden starten av Gates of Zion.”

Kristkirken. Da Kristkirken skulle drøfte sitt misjonsengasjement, ble ordet fra Romerbrevet 1,16 – ”for jøde først og så for greker” – satt som motto. Vi ønsket å være engasjert for å nå folkeslagene, men måtte ha jødefolket som en prioritet. Bernsteins klare ønske om å forkynne evangeliet for sitt eget folk, var en avgjørende faktor.

{mosimage}Gates of Zionhar egne websider: http://www.gatesofzion.net/

Jeffrey Bernstein besøker Norge med jevne mellomrom. Menigheter og forsamlinger som ønsker besøk, kan henvende seg til pastor Rolf Helén Iversen, e-post: rhi@kristkirken.no

Gates of Zion, Postboks 97 Minde, 5821 Bergen – norsk bankkonto for gaver til arbeidet: 3624 52 32238. 

Nyhetsbrev på norsk kan bestilles fra samme adresse.