Vi fortsetter i bønn

Der blir flere og flere anledninger til å møtes til felles bønn i Kristkirken. Alle bønnemøtene er åpne for alle som ønsker å delta.

 

Bønn! Når?

Mandag – fredag:
07.00 – 08.00: Morgenbønn i kirkesalen
13.00 – 14.00: Bønn på bønnerommet (Veien)

Mandag – tirsdag – torsdag:
18.00 – 19.00: Bønn på bønnerommet – Fokus: Ungdomsmiljø

Hver onsdag:
18.00 – 20.00: Lovsang og bønn

Hver fredag:
16.30 – 18.30: Bønn på bønnerommet – Fokus: Ungdomsmiljø
18.30 Bønn før (og under) Kanal U

Hver søndag:
10.00 – 11.00: Før gudstjenesten