paulsen_reidar.jpg

paulsen_reidarBortsett fra røveren på korset er der ikke eksempler i evangeliene på at mennesker ble frelst ved å be en bønn. Og før det tjuende århundre var det vi kaller frelsesbønnen, ukjent. Dette er en oppfølger til "Én mil vid og én tomme dyp" og "Tallmessig og åndelig vekst" - les gjerne alle tre artiklene.

I to kronikker i det siste har jeg prøvd å rette søkelyset på at mange kristne på et sted ikke automatisk fører til at samfunnet rundt dem blir sunnere. Stor kirkevekst fører ikke alltid til åndelig vekst. For å bruke bildet fra Afrika; kristendommen mange steder er "én mil vid og én tomme dyp". 

Få dager etter at den første kronikken ble trykt, samlet DM på lederplass noe av mitt anliggende slik: "Han spurte om vi har 'forkortet' evangeliet og gjort det til en 'åndelig, indre størrelse som ikke berører verden rundt oss'. ... For disippelgjøring og etterfølgelse var en helt sentral del av Jesu kall. Og vi har ikke anledning til å tro at helliggjørelsen er ferdig når frelsesbønnen er bedt."

... Les resten av kronikken på Reidar Paulsens egne sider

www.basileia.no finner du også de to foregående kronikkene.

(Også publisert som kronikk i DagenMagazinet 28. juni 2010)