Bønn.jpg

Bibelen er full av vers som omhandler bønn, dens virkning og kraft, og Gud selv har knyttet mange løfter om at han svarer på bønn. Vi i Kristkirken ønsker da å legge tilrette for bønn, både for våre medlemmer og andre som måtte ønske. Vi har to regelmessige treffpunkt for bønn i Kristkirken - Kveldstid Tidspunkt: annenhver tirsdag kl 1930-2130. Datoene denne høsten er; 15 og 29. september, 13. og 27. oktober, 10. og 24. november, og 8. desember. Informasjon: dette er hovedbønnemøtene for menigheten, men er også åpne for alle som måtte ønske. Det finner sted i småsalen, inngang på baksiden av bygget.

Formiddag Tidspunkt: hver onsdags formiddag kl 1030-1130. Informasjon: dette er bønnemøte for staben, men også for andre som måtte ønske å delta. Her vil det være ledet lovsang og bønn. Det finner sted i småsalen, inngang på baksiden av bygget.

Du er hjertelig velkommen til å be med oss!