Bruk av bærbar bankterminal:

 

Bankterminalen skal stå på pulten ved siden av økonomi PC-en, koblet i kontakten. Etter bruk skal den settes tilbake der snarest mulig.

 

Kvitteringsruller til terminalen står i noen hvite pappesker på samme sted.

 

A.   Oppstart før bruk

1.      Sett terminalen i laderen og koble til strøm

–        Terminalen skal da slå seg på av seg selv. (Hvis ikke: trykk på rød knapp Stopp/ON)

2.      Kjør avstemming: Trykk på Menu og 6 og OK

–        Sjekk avstemmingslappen Hvis veriden er større enn null – lever den til kontoret (Hvis = 0 => kast den)

 

B.   Kollekt

3.      Trykk på  Menu og 1 (Salg) 

4.       Giveren taster så inn summen som skal gis – (NB! Til forskjell fra for eksempel terminalen i Media slår du her bare tallene før komma. Noen av giverne er ikke helt inneforstått med dette, og da blir for eksempel gjerne 300,00 til 30.000,-…..) 

5.      Trykk OK

6.      Giveren trekker kortet med stripen mot seg selv

7.      Giveren slår inn kode og OK

8.      Vent på kvittering.

 

C.   Etter at kollekten er over

9.      Kjør avstemming: Trykk på Menu og 6 og OK

–        Avstemmings-kvitteringen leveres til diakonene, som teller den opp sammen med kollekten for øvrig.

10.  Slå av terminalen – NB! rekkefølgen er viktig her:

a.       Trekk ut kontakten

b.      Trykk Menu og 9 og OK

 

D.   Sett bankterminalen på plass igjen på kontoret

 

 

Eldar Eiksund - 29.06.2007