Det er fint at du har klikka deg inn på Celle-gruppe-knappen. Da er du på sporet av det som er noe av essensen i det kristne fellesskapet!

Husgruppene, cellegruppene bør være kjernen i menigheten. Det er små grupper der den enkelte kan finne et nært fellesskap, få hjelp og selv bidra.

 

Hvorfor er gruppene så viktige?

- Et sted der vi kan være oss selv, bli sett og vise omsorg.

- Et sted for åndelig vekst.

- Et sted der vi er opptatt av å tjene andre.

- Et sted for å invitere nye med.

Vi tror at når gruppene fungerer godt, blir fellesskapet i menighetene slik det skal være.

 

VI ØNSKER EN NY SATSING PÅ GRUPPER, OG VIL DERFOR KARTLEGGE HVOR VI ER FØR VI GÅR VIDERE.

 

1. Er allerede leder for en gruppe;

Navn, adresse:

 

E-mail

 

2. Kan tenke meg å lede en gruppe:

Navn, adresse:

 

E-mail

 

3. Kan tenke meg å være med i en gruppe:

Navn, adresse

 

E-mail :

 

Vi ønsker å bidra til at ulike grupper skal kunne fungere i mangfold og frihet.

Ledertrening vil være et viktig redskap til dette!

Ønsker derfor å invitere interesserte til en samling basert på tilbakemld. På pkt 1, 2 og 3 hvor vi bl. annet ønsker å snakke om forskjellige typer gruppe, og hvordan du /dere ønsker gruppen.

 

Hvis spørsmål, ta direkte kontakt med:

 

Hilsen

Asta og Leif Tore Solberg, tlf. 907 31 566 og Mary og Roald Monsen tlf. 926 98 621